portfolio

Bedrijfsmaatschappelijk werk/trauma opvang

 • Verpleging en Verzorging
 • Arbodienst a.i.
 • GGZ instellingen
 • MKB Bedrijven
 • Onderwijsinstellingen

 

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

 • Diverse MKB bedrijven, stichtingen, scholen, kunst en cultuur, zorg en welzijn.
 • Opvang en ondersteuning van medewerkers bij ervaren ongewenst gedrag en melding van een misstand/integriteitsschending.
 • Meedenken, ontwerpen en schrijven t.b.v. beleid ongewenst gedrag en regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling).

Coaching en loopbaanadvies en begeleiding  

 • Individueel begeleiden middels coaching m.b.t levensvragen en diverse problematiek in verschillende levensfasen.
 • Individueel begeleiden van loopbaanvraagstukken en outplacementtrajecten, ondersteund door eigen testlokaal.

Woondiensten Employability Portal (FLOW WEP) 

 • Loopbaanadviseur voor Woningcorporaties, bespreken uitkomsten tests en loopbaanvraagstukken.

Teamcoaching a.i.

 • Welzijnsteams begeleid bij het proces en de uitkomsten van de eigen teambeoordeling. Begeleiding was gericht op zelfsturing van werken en leren en het vergroten van eigenaarschap. Daarnaast ook coaching van individuele medewerkers.

Ombuds- en vertrouwenswerk a.i. 

 • Oppakken casuïstiek over klachten en grieven zoals verschil van inzicht over arbeidsinhoud, functioneren, arbeidsomstandigheden en samenwerkingsproblematiek.
 • Meedenken, ontwerpen en schrijven van stukken ter verdere professionalisering van de afdeling Ombuds- en/of Vertrouwenszaken.