portfolio

Bedrijfsmaatschappelijk werk/trauma opvang

  • Verpleging en Verzorging
  • Arbodienst a.i.
  • GGZ instellingen
  • MKB Bedrijven
  • Onderwijsinstellingen

 

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

  • Diverse MKB bedrijven, stichtingen, scholen, kunst en cultuur, zorg en welzijn.
  • Opvang en ondersteuning van medewerkers bij ervaren ongewenst gedrag en melding van een misstand/integriteitsschending.
  • Meedenken, ontwerpen en schrijven t.b.v. beleid ongewenst gedrag en regeling melding misstanden (klokkenluiders-regeling).

 

Coaching en loopbaanadvies en begeleiding  

  • Individueel begeleiden middels coaching m.b.t levensvragen en diverse problematiek in verschillende levensfasen.
  • Individueel begeleiden van loopbaanvraagstukken en outplacementtrajecten, ondersteund door eigen testlokaal.