ombudswerk

'Een professioneel werkklimaat bevorderen waarbij respect, rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit belangrijke aspecten zijn'

Waar mensen samenwerken kunnen fricties of kwesties ontstaan. Vaak is er een vertrouwenspersoon ongewenst omgangsvormen en/of integriteit waar deze issues worden gemeld en besproken. Toch kan de vertrouwenspersoon hier maar in heel beperkte mate iets mee en begeeft zich al snel op het terrein dat is voorbehouden aan een Ombudsman/vrouw Personeel. Hierna te noemen de Ombudsfunctionaris.

De Ombudsfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en heeft mandaat van de organisatie om met medewerkers, leidinggevenden en staf in gesprek te gaan en om onderzoek te doen naar de rechtvaardigheid en behoorlijkheid van situaties en beslissingen. Voorkomende issues zijn:

 • rechtspositionele vraagstukken
 • beoordelingsproblematiek
 • vragen over arbeidsinhoud
 • vragen over arbeidsomstandigheden
 • samenwerkingsproblematiek

De Ombudsfunctionaris geeft ook gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie en beoogt steeds tot verbeteringen te komen van processen, procedures en werkwijzen.
De Ombudsfunctionaris vervaardigt jaarlijks een verslag met daarin conclusies en aanbevelingen. Dit verslag wordt besproken met de bestuurder(s) van de organisatie. De opvolging hiervan wordt steeds geëvalueerd door de Ombudsfunctionaris en de bestuurder.

 

Onderstaand nog even in het kort de taken van de ombudsfunctionaris:
De Ombudsfunctionaris zet zich in om een gezond en professioneel werkklimaat te bevorderen waarbij rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit belangrijke aspecten zijn.

Dit doet hij/zij door:

 • onpartijdig en onafhankelijk adviezen/raad te geven om processen, situaties en regelgeving te verbeteren
 • medewerkers te informeren, adviseren, te begeleiden of te verwijzen
 • nader onderzoek te doen als dit relevant is
 • oog te hebben en te houden voor de belangen van de medewerker en de organisatie
 • gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de organisatie
 • te bemiddelen

Het aanstellen van een Ombudsfunctionaris a.i. kan betekenen  dat deze een vaste dag of dagen per week aanwezig is bij de betreffende organisatie. Voor grotere organisaties zoals Ziekenhuizen, GGZ instellingen, het onderwijs (Universiteit/HBO/MBO) etc. kan het raadzaam zijn een Ombudsfunctionaris op te leiden en/of in dienst te nemen.
Ik ga graag met u in gesprek over de voorwaarden en condities m.b.t het opzetten van een loket Ombudszaken.

Heeft u interesse?  Neem dan contact met mij op voor informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek, via mailadres info@oogvoormensenenorganisaties.nl  of bel 06-38 90 28 82. U kunt ook gebruik maken van het contact-formulier.