coaching

'Coaching is die vorm van professioneel begeleiden waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.'

 Coaching is een methode om bewustwording en zelfredzaamheid te bevorderen door het stellen van vragen die ertoe doen om zodoende de gestelde doelen van de coachee te behalen. Coaching heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in jezelf, de ander, de organisatie en situaties, en zet aan tot zelfreflectie en anders kijken.

Coaching is een vorm van leren. Tijdens de coaching zie ik mijzelf als instrument. Ik maak gebruik van wat ik passend acht en aansluit bij mijn coachee en diens coachvraag. Ik heb een range aan methoden, modellen en theorieën tot mijn beschikking.

Verschillende vormen van coaching zijn:

  • performance coaching: beter functioneren en effectiever worden in je werk
  • life/work coaching: begeleidingsvorm die gericht is op het beantwoorden van levensvragen en vraagstukken in de werkcontext of een combinatie daarvan
  • loopbaancoaching of begeleiding: is gericht op zoeken naar antwoorden op loopbaanvraagstukken of een traject gericht op heroriëntatie op de loopbaan en/of het vinden van een andere baan, zoals 2espoor- of outplacementtrajecten

 

 

‘Ik kom niet goed uit de verf op mijn werk’

Je loopt in jouw werk tegen een aantal zaken aan, je ervaart ergernissen, teleurstellingen, je loopt achter de feiten aan, je komt chronisch tijd tekort, kortom je komt niet goed uit de verf.
Uit beoordelingsgesprekken komen ook een aantal zaken naar voren, je begint je wat machteloos te voelen.

We kijken samen waar het aan schort, wat er anders en wellicht effectiever kan en hoe je ook door houding en gedrag invloed krijgt op deze vragen en de antwoorden.


 ‘De wereld is geobsedeerd door snelheid. Alles moet sneller en er moet steeds meer gebeuren in minder tijd. Maar worden mijn leven, mijn werk en mijn relaties daar echt beter van?

 Je herkent het vast wel, de dagen vliegen voorbij en je bent niet tevreden. Veel mensen worstelen tegenwoordig met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Zeker nu we in een digitaal tijdperk leven en altijd en overal bereikbaar willen zijn.
Werken in de avonduren, op zondag snel een paar mails wegwerken, 's avonds laat nog even iemand bellen, toch nog even reageren op dat bericht op LinkedIn en je Twitter niet af kunnen sluiten, want je verwacht nog een reactie...
Ondertussen moeten kinderen van school gehaald worden, oma's en opa's weer eens worden bezocht en kan je niet wéér sport afzeggen. Om maar te zwijgen over je vrienden en vriendinnen die zich afvragen of je nog leeft, of dat boek dat op je wacht waar je geen moment van rust voor kan vinden. Zijn dit herkenbare zaken?
Wil je zo verder, of wil je hier verandering in brengen...

In een aantal gesprekken inventariseren we jouw vraag en de door jouw ervaren knelpunten en maken we een plan van aanpak waar je naar terug kan grijpen als je dreigt te ontsporen. Heel handig en effectief!


'Wat is mijn volgende stap in mijn loopbaan?'

 Je loopbaan trekt aan je voorbij en je vraagt je af waar je mee bezig bent. Je wilt graag meer duidelijkheid over de koers die je in wilt slaan en welke waarden, principes en andere zaken hierbij belangrijk voor je zijn. Tijdens de gesprekken wordt duidelijk wat je visie is, en wat je moet doen of laten om je doelen te bereiken. 

Ik begeleid je graag tijdens je zoektocht. Daarbij leg ik in mijn trajecten de nadruk op wat er wel is en niet op wat er niet is. Kernkwaliteiten zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast help ik je om je bewust te worden van vaak 'onderbelichte of vergeten' mogelijkheden en kwaliteiten, maar ook van eventuele blokkades. Deze blokkades kunnen je zodanig in de weg staan dat ze groei belemmeren.
Ik maak in al mijn coachingstrajecten wisselend gebruik van verschillende modellen en methoden passend bij jouw vraag en jouw persoonlijkheid.

Mensen zitten vaak vast in hun eigen denkpatronen en overtuigingen en zien dit als de waarheid. Ik bied nieuwe perspectieven aan en daag je uit om anders te gaan kijken en het vertrouwde los te laten.
Uiteraard is ieder traject maatwerk en begint het met het formuleren van de coachingsvraag, die gaandeweg ook nog weleens wordt bijgesteld.
Bij loopbaancoaching gebruik ik indien relevant ook testen die ik klaarzet op mijn eigen testlokaal. Nadat je het traject hebt afgerond, fungeer ik nog drie maanden als je persoonlijke klankbord, zodat je een steuntje in de rug hebt als je twijfelt of even vastloopt.

 

Ik maak gebruik van de Coachings Monitor van de NOBCO.
Dit is een zeer gebruikers-vriendelijk instrument om coachtrajecten te evalueren.
Mijn coachingstrajecten zijn gebaseerd op vertrouwen, authenticiteit, leren en zelfreflectie.

Ik ben aangesloten bij de NOBCO de Nederlandse Orde van Beroepscoaches

 

Heeft u interesse?  Neem dan contact met mij op voor informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek, via mailadres info@oogvoormensenenorganisaties.nl  of bel 06-38 90 28 82. U kunt ook gebruik maken van het contact-formulier.