bedrijfsmaatschappelijk werk

‘Gericht op mensen in relatie tot hun werk’

Doelstelling Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)
Als bedrijfscounselor lever ik graag een bijdrage aan uw organisatiedoelstellingen door het bevorderen van welzijn, (duurzame) inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Ik begeleid medewerkers bij het oplossen van lastige situaties, blokkades en andere onregelmatigheden die effectief functioneren in de weg kunnen staan’. Hierdoor kan arbeidsverzuim worden voorkomen of beperkt.

Wat betekent de ondersteuning door BMW concreet voor uw organisatie?

 • medewerkers komen beter tot hun recht als mens en als medewerker door onder andere het werken aan verbetering en uitbreiding van hun competenties en copingstrategieën
 • bevorderen van communicatie en interactie; verbeteren van de werkverhoudingen
 • bieden van consultatie en advies aan leidinggevenden in specifieke, lastige situaties
 • leveren van beleidsbijdragen op onderdelen van het sociaal beleid
 • ontwikkelen en presenteren van preventieprogramma’s en protocollen (workshops)
 • medewerkers ervaren ‘zorg’ van de werkgever doordat BMW wordt aangeboden
 • medewerkers worden geïnformeerd over interne en externe instanties of voorzieningen

Wat kunt u doen om verzuim te voorkomen of te beperken?

 • door vroegtijdige signalering van knelpunten bij medewerkers door de leidinggevende en/of de Verzuim cq de HRM-adviseur en de inzet van BMW kan verzuim worden voorkomen of beperkt
 • faciliteren van een laagdrempelig inloopspreekuur waarbij medewerkers zelf een afspraak kunnen inplannen
 • inzichtgevende workshops aanbieden die bijdragen aan het hervinden van balans en het aanleren van andere/nieuwe copingstrategieën
 • deelname van BMW faciliteren in overleggen (SMT) en het bespreken van signalen en trends

 

 

Wat zijn arbeidssituaties waarbij BMW medewerkers kan ondersteunen?

 • verstoorde arbeidsverhoudingen, samenwerkingsproblemen en conflicten
 • werkdruk, stress en reorganisaties
 • balansproblemen tussen werk en privé
 • re-integratietrajecten en terugvalpreventie
 • opvang en begeleiding bij schokkende gebeurtenissen op het werk
 • demotivatie, burn-out en bore-out klachten
 • stijl van leidinggeven

Welke persoonlijke problematiek kan van invloed zijn op de inzetbaarheid van medewerkers?

 • ernstige privé cq gezinssituaties (zoals ziekte, echtscheiding, financiële problemen)
 • eenzaamheidsproblematiek
 • verslavingsproblematiek
 • identiteitsproblematiek
 • fysieke en/of mentale beperkingen
 • verwerkingsproblemen zoals rouw
 • leven met een ernstige ziekte
 • zorgen voor een partner of gezinslid met een ernstige ziekte (mantelzorg)
 • loopbaanvraagstukken

Overige (preventieve) dienstverlening

 • BMW kan helpen een Bedrijfsopvangteam (BOT) op zetten. Ook kan de BMW-er collegiale ondersteuning bieden bij calamiteiten aan dit team
 • bij een klacht over ongewenst gedrag verwijst de BMW-er door naar de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
 • jaarlijks vervaardigt BMW een verslag om u als opdrachtgever te informeren over de werkzaamheden en de gesignaleerde, structurele problemen; er worden uiteraard ook adviezen voor verbeteringen gedaan en besproken

 

Heeft u interesse?  Neem dan contact met mij op voor informatie of een vrijblijvend oriënterend gesprek, via mailadres info@oogvoormensenenorganisaties.nl  of bel 06-38 90 28 82. U kunt ook gebruik maken van het contact-formulier.