Medewerkers met passie, bevlogenheid en energie zijn een aanwinst voor iedere organisatie. Maar hoe komt het zover? Wat doet de werkgever en wat doet de werknemer?
Hoe kan ik daar aan bijdragen vanuit een deskundige, integere en vertrouwelijke positie?

Mensen en organisaties verder helpen, en dat in een steeds maar veranderende context, dat is mijn missie.

Het is mijn visie dat mensen die goed in hun vel zitten en een sociaal veilig werkklimaat ervaren, beter presteren, minder verzuimen en loyaal zijn aan hun werkgever. De werkgever getuigt van ‘Goed Werkgeverschap’ als hij oog heeft voor de medewerkers, hen handelingsruimte en vertrouwen geeft, en ontwikkeling stimuleert en faciliteert.

OOg voor mensen EN organisaties onderscheidt zich door:

  • Eén loket voor meerdere diensten
  • Veelzijdigheid in opleidingen en vaardigheden
  • Snelheid waarmee een afspraak tot stand kan worden gebracht
  • Bereikbaarheid en afspraken ook mogelijk in avonduren, in het weekend en op locatie

Werken aan een gezond, veilig en integer werkklimaat doe je samen.

Mensen en organisaties verder helpen

Op de werkvloer kunnen onaangename en ongewenste situaties ontstaan zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie, geweld en integriteitsschendingen.
Ook kunnen er fricties en kwesties ontstaan m.b.t. reorganisaties, functioneren, arbeidsverhoudingen, samenwerking, functie-inhoud etc.
Al deze situaties kunnen leiden tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en mogelijk verzuim.

Andere oorzaken die kunnen bijdragen aan PSA zijn een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking), ziekte, echtscheiding, schulden, zorgen en te maken krijgen met een heftige of traumatische gebeurtenis. Medewerkers hebben bovendien te maken met verschillende levensfasen en de bijbehorende issues. Ook kan er sprake zijn van loopbaan- en zingevingsvraagstukken.

In al deze situaties kan ik vanuit verschillende rollen een bijdrage leveren aan het oplossen cq reduceren van de betreffende problematiek.
Dat doe ik door professioneel te begeleiden op verschillende niveaus:

BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK:
- psychosociale hulpverlening
- curatieve coaching
- re-integratie, verlies- en rouw begeleiding
- stresscounseling
- trauma-opvang
- begeleiding bij balansproblematiek
- preventie, voorlichting en advies

COACHING:
- performance coaching
- personal coaching
- coaching naar pensioen
- (work)-life coaching
- loopbaancoaching
- teamcoaching

VERTROUWENSWERK:
- extern vertrouwenspersoon  ongewenste omgangsvormen en integriteit
- onderzoek naar de naleving van omgangsvormen, normen en waarden in organisaties
- adviseren over en opstellen van beleidsstukken en een gedragscode inzake ongewenste omgangsvormen en/of integriteit
- voorlichting en advies
- klankbord/coach voor diverse disciplines met een specifiek en/of vertrouwelijk karakter

Mijn toegevoegde waarde voor uw organisatie

Mijn jarenlange werkervaring, kennis, interesse in mensen en mijn passie voor de ontwikkeling van mensen en organisaties, vormen de basis van wie ik ben. Ik wil er voor u en uw medewerkers zijn, als ondersteuner, coach, adviseur en hulpverlener.
Daarnaast beoog ik het beste uit uw medewerkers te halen, hen aan het denken en in beweging te zetten. Het bevorderen van zelfontwikkeling en zelfredzaamheid staan daarbij altijd centraal.

Mijn kracht ligt in het ‘breder kunnen kijken’ naar situaties door mijn werkervaring in heel diverse functies en verschillende branches en de studies die ik heb gevolgd. Hierdoor ben ik in staat op verschillende niveaus te communiceren en te acteren.